Standardni kursevi

Standardni kursevi engleskog jezika namenjeni su onima koji su zainteresovani za ostvarivanje svakodnevne nesmetane komunikacije na engleskom jeziku. Obradom različitih, opštih tema proširuje se rečnik i poznavanje gramatike. Ovi kursevi se organizuju na osam različitih nivoa:

NAZIV KURSA NIVO PO CEFR*-u BROJ ČASOVA
Početni 1 A1 50
Početni 2 A2 50
Srednji 1 A2+ 50
Srednji 2 B1 50
Viši 1 B1+ 50
Viši 2 B2 50
Konverzacijski 1 C1 50
Konverzacijski 2 C2 50

*CEFR – Common European Framework of Reference – nivoi koje je propisao Savet Evrope

Nedeljni broj časova je 4 (2 x 2 časa), 6 (2 x 3 časa ili 3 x 2 časa), 8 (4 x 2 časa) ili u skladu sa dogovorom sa polaznicima.

Na ovim kursevima koriste se udžbenici iz serije New Cutting edge, Language to go (Longman) ili iz serije New Headway (Oxford University Press). Za svaki nivo postoji odgovarajući udžbenik i radna sveska, kao i CD-ovi. Napominjemo da se u nastavi takodje koristi veoma bogat dodatni materijal koji je prilagodjen potrebama naših polaznika. Kako je u učenju nekog jezika jedan od bitnih elemenata poznavanje kulture i istorije tog naroda, u okviru svakog kursa se savladavaju i opšti pojmovi vezani za države i narode engleskog govornog područja.

Nastava za sve navedene nivoe organizuje se u okviru indivdiualnih (one-to-one) i grupnih časova.

Pre početka nastave organizuje se testiranje svih polaznika putem intervjua i izrade testa (Oxford Placement Test).

Časovi se održavaju u našim ekskluzivnim učionicama koje su opremljene računarima i interaktivnim tablama. Interaktivni kursevi omogućavaju svim našim polaznicima da dožive potpuno novo multimedijalno iskustvo u učionici. Koristeći tablu osetljivu na dodir i program u kojem je integrisan audio i video materijal, kao i interaktivne vežbe dodatno motivišemo sve naše polaznike i olakšavamo im učenje engleskog jezika.

Postoji mogućnost organizovanja in-house nastave.

Informacije o početku kurseva i terminima nastave pogledajte ovde .