Novi ciklus kurseva počinje 10.03.2014.

Novosti |
  • Novi ciklus kurseva počinje 10.03.2014.godine.
  • Termini nastave:


VRSTA KURSA DAN TERMIN BROJ ČASOVA CENA (u RSD)
STANDARDNI I POSLOVNI ponedeljak-sreda 08.00-09.30 50 23.700,00
ponedeljak-sreda 10.00-11.30 50 23.700,00
ponedeljak-sreda 17.30-19.00 50 23.700,00
ponedeljak-sreda 19.15-20.45 50 23.700,00
utorak-četvrtak 08.00-09.30 50 21.000,00
utorak-četvrtak 10.00-11.30 50 23.700,00
utorak-četvrtak 17.30-19.00 50 23.700,00
utorak-četvrtak 19.15-20.45 50 23.700,00
subota 09.00-12.00 50 23.700,00
subota 13.00-16.00 50 23.700,00

Uslovi plaćanja:

  • tri jednake mesečne rate
  • za prepodnevne termine – popust 10%