Novi ciklus kurseva počinje 11.11.2013.

Novosti |

Novi ciklus kurseva počinje 11.11.2013. godineVRSTA KURSA DAN TERMIN BROJ ČASOVA CENA (u RSD)
STANDARDNI I POSLOVNI ponedeljak-sreda 08.00-09.30 50 21.000,00
ponedeljak-sreda 10.00-11.30 50 21.000,00
ponedeljak-sreda 17.30-19.00 50 21.000,00
ponedeljak-sreda 19.15-20.45 50 21.000,00
utorak-četvrtak 08.00-09.30 50 21.000,00
utorak-četvrtak 10.00-11.30 50 21.000,00
utorak-četvrtak 17.30-19.00 50 21.000,00
utorak-četvrtak 19.15-20.45 50 21.000,00
subota 09.00-12.00 50 21.000,00
subota 13.00-16.00 50 21.000,00
SPECIJALISTIČKI u skladu sa dogovorom 50 28.800,00

Uslovi plaćanja:

  • tri jednake mesečne rate
  • za prepodnevne termine – popust 20%