Reference

Od 1994.godine saradjivali smo sa više od 50 korporativnih klijenata, od malih preduzeća sa 10 polaznika do velikih privrednih sistema sa više od 200 polaznika. Organizovali smo veliki broj različitih kurseva potpuno prilagodjenih potrebama naših klijenata. Visoki kvalitet nastave omogućio nam je višegodišnju saradnju i veliki broj pisanih preporuka, koje Vam možemo dostaviti uz ponudu za organizovanje nastave.

Naši klijenti su:

Republičko ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republičko ministarstvo za infrastrukturu i energetiku,
Republičko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičko ministarstvo trgovine, turizma i usluga,
Republičko ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Kancelarija saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Republike Srbije,
Republičko ministarstvo finansija, Republičko ministarstvo ekonomije,
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko ministarstvo zdravlja,
Republičko ministarstvo za socijalna pitanja, Republičko ministarstvo za rad i zapošljavanje,
Republičko ministarstvo za Kosovo i Metohiju, Privredna komora Srbije,
Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja,
Narodna banka Srbije, OEBS,
Republička agencija za privatizaciju, Republički zavod za razvoj,
Direktorat civilnog vazduhoplovstva, Republička agencija za reciklažu,
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Zavod za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja,
Republička komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište, Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda,
Javno vodoprivredno preduzeće “Srbijavode”, Urbanistički zavod Beograda,
Aerodrom “Nikola Tesla”, Gradjevinska direkcija Srbije,
Telekom Srbija, Telecom Italia,
PTT Srbija, Prosvetni pregled,
NIS Jugopetrol Zaštitnik gradjana,
KBC banka, Marfin banka,
Meridian banka – Credit Agricole, Centroprojekt,
Geoinstitut, Wurth,
Projektomontaža, Mercata,
Beohemija, Citibel,
Financial Advisors Team, Adriatik,
Zajednički informacioni sistem Galenika,
Jugoslovensko rečno brodarstvo, Veterinarski zavod,
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata BU, Dom zdravlja »dr Milutin Ivković«,
PriceWaterhouse Coopers;