Specijalistički kursevi

Specijalistički kursevi su prilagodjeni stručnjacima za različite oblasti kojima je potrebno usko stručno poznavanje engleskog jezika i savladavanje terminologije vezane za odredjenu profesiju. Time se olakšava komunikacija sa inostranim poslovnim partnerima, kolegama – stručnjacima i omogućava uvid u najnovija dostignuća koja se predstavljaju kroz publikacije, radove, kongrese i seminare. Iz naše ponude izdvajamo sledeće kurseve:

  • Engleski za menadžere
  • Engleski za savladavanje poslovnih veština
  • Engleski za finansije
  • Engleski za oblast prava
  • Engleski za ICT sektor
  • Engleski za oblast medicine
  • Engleski za sektor turizma
  • Engleski za evropske integracije

Broj nivoa za odredjenu oblast je različit, u zavisnosti od obima gradje i interesovanja polaznika. Koriste se različiti udžbenici, medju kojima je i originalni udžbenik naše Škole English for EU Integration koji je preporučila i  Kancelarija za priključenje Evropskoj uniji.

Nastava za sve navedene kurseve organizuje se u okviru indivdiualnih (one-to-one) i grupnih časova.

Časovi se održavaju u našim ekskluzivnim učionicama koje su opremljene računarima i interaktivnim tablama. Interaktivni kursevi omogućavaju svim našim polaznicima da dožive potpuno novo multimedijalno iskustvo u učionici. Koristeći tablu osetljivu na dodir i program u kojem je integrisan audio i video materijal, kao i interaktivne vežbe dodatno motivišemo sve naše polaznike i olakšavamo im učenje engleskog jezika.

Postoji mogućnost organizovanja in-house nastave. Informacije o početku kurseva i terminima nastave pogledajte ovde.